– Med nästa FN-konferens om klimatförändringar mindre än en månad bort är det viktigt att världens läkare berättar om de hälsorisker som klimatförändringar innebär, säger WMA:s ordförande Yoshitake Yokokura i ett pressmeddelande.

WMA pekar bland annat på den fara för liv och hälsa som värmeböljor, torka, översvämningar, stormar och skogsbränder innebär, liksom mer långsamma förändringar som att kvaliteten på dricksvatten försämras och att det blir svårare att få tag på mat. Man påpekar även att, även om klimatförändringarna är globala, så drabbas vissa delar av världen hårdare än andra – och de hårdast drabbade är ofta fattiga utvecklingsländer.

Yoshitake Yokokura uppmanar därför världens regeringar att ta ansvar för människor som tvingas fly sina hem på grund av konsekvenserna av det allt varmare klimatet eller på annat vis drabbas av det förändrade klimatet genom att öronmärka medel för att stärka hälso- och sjukvården.

2009 antog WMA en deklaration om klimatförändringar och hälsa. Läkarförbundet satt med i arbetsgruppen som tog fram dokumentet. I deklarationen framhålls hälsoriskerna som klimatförändringarna för med sig, samt hur läkare och läkarorganisationer kan agera för att minska de negativa effekterna för hälsan. WMA framhåller även att resurser som överförs till utvecklingsländer måste innehålla specifikt avsatta medel till en stärkt sjukvård.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!