Som Läkartidningen tidigare berättat har Karolinska universitetssjukhuset utrett tolv fall gällande patienter med levercancer respektive cancer i bukspottskörteln som på grund av sommarens vårdplats- och personalbrist inte kunde opereras inom den rekommenderade tiden 36 dagar efter fastställd diagnos. Tre av fallen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att en chef vid gastrokirurgen på Danderyds sjukhus på eget initiativ kontaktade Karolinska universitetssjukhuset i somras och erbjöd hjälp att korta köerna genom att ta över ett antal operationer. Då Karolinska universitetssjukhuset har ett ensamutföraruppdrag för de aktuella operationerna lämnades erbjudandet dock därhän.

– Att vi inte har uppdraget betyder inte att vi inte kan utföra operationerna om det behövs. Det är klart att vi hade kunnat avlasta, säger Lars Granström, överläkare och kirurg på Danderyds sjukhus, till Dagens Nyheter.

Harald Blegen, chef för Tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset, säger till tidningen att det inte är fullt så enkelt:

– Det är ganska mycket jobb med att prioritera om stora operationer. Det är inte så enkelt att flytta en patient med bukspottkörtelcancer till Danderyd. Vi måste se till att vi har rätt personer på plats rätt vecka. Vi har också kommit överens i Stockholm om en regional nivåstrukturering, så att vi ska göra det på ett ställe, där den samlade kompetensen finns, säger Harald Blegen.

Nu kallar Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, samtliga sjukhusdirektörer i länet till ett möte för att bland annat diskutera hur man samarbetar.

– Jag vill också veta om det är något som vi i politiken kan göra för att underlätta för att svårt sjuka människor ska få sin operation i tid och att de sakerna kommer upp på bordet, säger Irene Svenonius till Dagens Nyheter.

Karolinska universitetssjukhuset är långt ifrån ensamt om att brottas med långa operationsköer. Under 2016 ställdes totalt 10 623 operationer in vid de sju sjukhusen i Stockholms läns landsting – närmare 10 procent. 

Det vanligaste skälet till att operationer ställdes in var att patienterna uteblivit. Men i fler fall än någonsin tidigare var skälet personal- eller platsbrist, uppger Dagens Nyheter.

Av de drygt 4 500 operationerna som ställdes in vid Danderyds sjukhus var skälet resursbrist i minst 800 fall.

– Det är patienterna som kommer i kläm. Stockholm hade för ett år sedan väldigt få köer till operation. Nu har köerna växt på sig ordentligt, säger Johan Styrud, kirurg på Danderyds sjukhus och ordförande för Stockholms läkarförening, till Dagens Nyheter.

Läs också:

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer