Det finns omkring 55 allmänläkare anställda i Region Gävleborg. Men antalet skulle behöva vara det dubbla. Därför har hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat att grundlönen ska höjas från 70 000 kronor i månaden till 74 000 kronor, skriver Helahälsingland.se.

Därtill skapas en pott på 2 000 kronor per läkare och år för att justera »strukturproblematik« och premiera »särskilt god prestation i basuppdraget«. Dessutom ska ST-handledare få 1 000–3 000 kronor extra per månad.

Som Läkartidningen kunde berätta i fjol görs en liknande satsning i grannlandstinget Dalarna, vilken brukar kallas »primärvårdslyftet«. Med den vill landstinget halvera beroendet av hyrläkare i den landstingsdrivna primärvården. För att göra det instiftades ett påslag om 10 000 kronor i månaden, plus en extra pensionsinbetalning på 2 000 kronor per månad, för allmänläkare som är anställda inom landstinget i minst tre år.

Gunnar Svärd, ordförande i Dalarnas distriktsläkarförening och distriktsläkare på vårdcentralen Kvarnsveden i Borlänge, säger att han personligen inte har sett någon tydlig ökning, men att landstingets åtgärd ändå börjar märkas. 

– Det har varit ett intresse. Jag hade senast för någon månad sedan utbildningsläkare från ett annat landsting som hörde av sig om primärvårdslyftet, säger han och fortsätter:

– Vi har faktiskt en del läkare från slutenvården, både ST-läkare och färdiga specialister, som har sökt sig till primärvården det senaste året. Det har vi inte sett tidigare, det har varit tvärtom: våra ST-läkare har plötsligt fastnat där inne på öron, ortopeden eller annan klinik. Så det är annorlunda, det är mycket mer positivt.

För att primärvårdslyftet ska vara kvar har landstinget ställt upp vissa krav som sätter siffror på ett minskat beroende av hyrläkare. En första redovisning ska göras om ett par år.

Gunnar Svärd tror också att primärvården kan bygga upp ett rykte som sprider sig i kåren.

– Kommer det in duktiga ST-läkare så drar de med sig andra kollegor. Och när de blir färdiga så söker de sig till den vårdcentral där de trivs. Det får ringar på vattnet.

Läs mer:

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft

Högre löner ska minska hyrbehovet i Kronoberg