Läkartidningen har tidigare berättat om den nya organisationen för det svenska ambulansflyget. I dag har regionerna och landstingen egna avtal för ambulansflyg, men från och med 2020 ska verksamheten skötas av kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Tanken är att Svenskt ambulansflyg ska äga själva flygplanen, medan den tekniska och operativa driften ska skötas av en extern part.

Efter en förlängd anbudstid är upphandlingen av flygplanen nu klar. Uppdraget att tillhandahålla flygplanen går enligt Svenskt ambulansflygs webbplats till det schweiziska bolaget Pilatus Aircraft. Sex tvåmotoriga jetplan med plats för två liggande patienter och upp till fem sittande passagerare och/eller medicinsk personal köps in till en kostnad av 74 miljoner dollar, omkring 620 miljoner kronor.

– Syftet är att säkerställa att ambulansflygverksamheten kan fungera i hela landet. Tillsammans blir vi starkare och får större muskler genom att kunna agera som en enhet, något som innebär en bättre och billigare lösning för alla, jämfört med om varje landsting eller region skulle agera på egen hand, säger Börje Wennberg (S), regionråd i Region Uppsala och styrelseordförande för Svenskt ambulansflyg, i en kommentar.

Ska samordna det svenska ambulansflyget

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg bildades 2016 och har samtliga regioner och landsting i Sverige som medlemmar. Uppdraget är bland annat att upphandla och samordna flygambulanstjänst, äga egna ambulansflygplan och tillhandahålla sjukvårdspersonal, samt samordna beställningar och genomföra flygambulanstjänst.

År 2020 samordnas ambulansflyget i hela Sverige genom kommunalförbundet. I dag har regioner och landsting egna avtal om ambulansflyg.

Svenskt ambulansflyg kommer att etablera baser i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Enligt planeringen ska två plan stationeras på respektive bas. Samtliga baser ska ha beredskap dygnet runt.

En flygkoordineringscentral för prioritering, ledning och koordinering dygnet runt kommer att byggas upp i Umeå.

Flygplanen kommer att bemannas med sjuksköterskor från sjukhus i de landsting där baserna finns. Flygplansbesättning och teknisk drift kommer att upphandlas när avtalet om ambulansflygplan är klart.