Den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som än så länge huserar verksamheter för hjärt- och barnsjukvård, dras med omfattande tekniska problem. På grund av störningar i IT-nätverket har bland annat systemet för telemetri varit opålitligt, liksom larmpaneler och bärbara larm.

Som Läkartidningen tidigare berättat gjorde sjukhuset förra veckan en anmälan enligt lex Maria, då man inte kunde utesluta att brister i telemetriövervakningen drabbat en patient. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska det ha rört sig om en patient med hjärtflimmer, som efter att komplikationer tillstött nu kräver ECMO-behandling.

Karolinska universitetssjukhuset kommenterar inte händelsen utan hänvisar till den utredning som nu görs av Inspektionen för vård och omsorg.

Sedan dess har dock problemen fortsatt. På tisdagen fick exempelvis barnakuten enligt Dagens Nyheter gå över till manuell journalföring under en tid, då flera datorer slutade fungera.

Under onsdagen fick en planerad uppgradering av nätverket i det nya sjukhuset ställas in. Den ska i stället genomföras vid ett senare tillfälle.

Läs mer:

Nya Karolinska i stabsläge igen

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds

NKS i stabsläge efter teknikproblem

Sjukhusdirektör medger brister vid barnakuten på NKS

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

Äldre teknik ska säkra patientsäkerheten på NKS

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS