Beskedet från EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP innebär att en behandling som godkänts för just primärprogressiv multipel skleros – en svår form av MS som fortskrider utan skov – för första gången är på väg att bli tillgänglig i Europa.

Myndigheten gör också tummen upp för att godkänna läkemedlet vid skovvist förlöpande sjukdom, som är den absolut vanligaste formen av MS.

Läkemedelsföretaget Roches läkemedel Ocrevus (ocrelizumab) är en monoklonal antikropp och en vidareutveckling av läkemedlet Mabthera (rituximab) som samma företag står bakom.

Mabthera har – trots att det inte är godkänt för behandling vid multipel skleros– blivit en av de mest använda behandlingarna vid sjukdomen de senaste åren.

Innan det nya läkemedlet kan börja säljas måste dock EU-kommissionen fatta ett formellt beslut i frågan.