Johanna Berg, ST-läkare i obstetrik och gynekologi inom NU-sjukvården, som suttit i arbetsgruppen som arrangerar Kvinnliga läkares förenings höstmöte. Foto: Privat

Temat för mötet är »Värna aborträtten«. Varför?

– Vi valde det utifrån den senaste tidens debatt i Sverige och i andra länder. Vi tyckte det fanns ett behov att lyfta frågan och skapa mer kunskap för att få en mer faktabaserad diskussion. 

Vad tycker KLF i frågan?

– Jag skulle tro att de flesta medlemmar är för den fria aborträtten som den ser ut i dag i Sverige. Vi tycker att det är viktigt att värna om den lagstiftning som finns och inte ta den för given.

Ni har, liksom Läkarförbundet, argumenterat mot införandet av en samvetsklausul. Vad ser du som det främsta problemet med en samvetsklausul?

– Den enskilda kvinnan riskerar att diskrimineras. Det skulle bli en osäkerhet. Hon kan inte lita på att hon ska få avsluta sin graviditet när hon söker vård eftersom hon inte vet om vårdgivaren kommer hjälpa henne.

Vad kommer att hända på lördagens möte?

– Det blir workshops och föreläsningar. Barnmorskan Catharina Zätterström ska prata om samvetsfrihet ur kvinnans och barnmorskans perspektiv. Läkaren Ingrid Sääv ska ge ett globalt perspektiv på abort. Sedan har vi bjudit in filosofen Kalle Grill och ska ha en workshop, där vi bland annat tar upp vilka argument som kan finnas när det gäller att flytta eller inte flytta abortgränsen.

Skådespelare, jurister, journalister och operasångare har öppet gått ut och berättat om sexuella övergrepp och trakasserier som en följd av #metoo. Finns det liknande problem inom läkarkåren?

– Jag vet att det har skapats en tråd i en Facebookgrupp för kvinnliga läkare där det har kommit fram en hel del berättelser. Sylfs (Sveriges yngre läkares förening) rapport om diskriminering som kom för några år sedan visade också att många yngre kvinnliga läkare upplever sig diskriminerade.

KLF:s höstmöte hålls på Läkarförbundet i Stockholm, lördagen den 18 november.