I oktober beslutade svenska åklagare att inte väcka åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini, som utretts misstänkt för grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till kroppsskada i totalt fyra fall. Tre av fallen rörde transplantationer med syntetiska luftstrupar och det fjärde en luftstrupsoperation av annan typ. Enligt åklagarna var det inte möjligt att bevisa brott.

Nu kommer också beslut i en italiensk rättsprocess, som pågått under flera år.

Målet berör en rad händelser vid universitetssjukhuset Carreggi i Florens, där Paolo Macchiarini arbetade 2009–2012. Tillsammans med ett antal kollegor och chefer misstänks kirurgen ha försökt förmå patienter att betala för att bli opererade vid privata kliniker i utlandet, trots att de kunde få samma vård i Italien.

2015 valde en undersökningsdomare som utrett ärendet att över huvud taget inte gå vidare med det, vilket överklagades av riksåklagaren. Efter beslut i Högsta domstolen i början av 2016 togs målet upp igen, men samtliga åtalade frikändes i första instans. Nu har ärendet varit uppe i hovrätten, där den friande domen enligt italienska medier fastställdes på onsdagen.

Läs mer: 

Italiensk domstol utreder frågor kring Macchiarini