Det var i en uppmärksammad studie i New England Journal of Medicine som bland andra Robin Hofmann, kardiolog vid Södersjukhuset i Stockholm, drog slutsatsen att patienter med misstänkt hjärtinfarkt och normal syresättning av blodet inte har någon nytta av att få syrgas som en del av sin behandling.

Till följd av studiens resultat har alltså den europeiska kardiologföreningen (ESC) ändrat sina rekommendationer på området.

Riktlinjerna säger numera att patienter med ST-höjningsinfarkt och en syresättning på 90 procent eller mer inte ska ges syrgas. Tidigare rekommenderades syrgas inte till patienter med en syresättning på 94 procent eller mer.

– Jag tycker att den nya rekommendationen är rimlig utifrån resultaten av vår studie, säger Robin Hofmann som disputerar med sin avhandling vid Karolinska institutet nu på fredag, till Läkartidningen.