Vid årsskiftet går den gamla betalningsansvarslagen i graven och ersätts av den nya lagen »Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård«, som kom till efter en utredning ledd av Göran Stiernstedt.

Först var det tänkt att psykiatrin skulle omfattas av den nya lagen först ett år senare. Men efter kritik från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har det ändrats. Nu börjar lagen gälla även för psykiatrin efter årsskiftet.

– Det hade blivit krångligt för våra huvudmän att tillämpa en ny och en gammal lag samtidigt. Vi tyckte inte att den lösningen var bra, säger Mikael Malm, handläggare på SKL och expert i Göran Stiernstedts utredning.

SKL föreslog i stället att en övergångsbestämmelse införs under 2018. På onsdagen klubbade riksdagen igenom detta. Den nya lagen innebär att betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter börjar gälla efter tre vardagar, om inte landstingen och kommunerna har kommit överens om något annat. Men enligt övergångsbestämmelsen inträder det först efter 30 dagar inom psykiatrin under 2018.

– Vi tycker att det är bra. Men vi har uppmuntrat huvudmännen att vara mer ambitiösa i sina överenskommelser. Många har också varit det. Det finns de som gått ner till 15 dagar eller färre, säger Mikael Malm.

I dag saknas tillförlitliga siffror över hur länge utskrivningsklara patienter blir kvar inom sluten psykiatrisk vård. Det pågår dock ett arbete för att förbättra statistiken. 

Läs mer:

Ny lag för att utskrivningsklara patienter ska skrivas ut snabbare

Ris och ros till förslag om utskrivningsklar patient

Så ska problemen med utskrivningsklara patienter lösas