– Det här är jätteviktiga resultat. De öppnar för att ge faecestransplantation vid antibiotikadiarré betydligt oftare än vi gör i dag, säger Torbjörn Norén, överläkare i infektionsmedicin vid Universitetssjukhuset Örebro.

Avföringstransplantation har visats förhindra återfall i diarrésjukdom på grund av Clostridium difficile-infektion – ett tillstånd som orsakas av att antibiotikabehandling mot någon infektion slår ut den normala tarmfloran och banar väg för överväxt av den annars snälla Clostridiumbakterien.

Att låta patienten svälja kapslar med fryst donerad avföring skulle vara enklare, men hittills har det varit oklart om det är lika effektivt som direkt tillförsel till tarmen med hjälp av koloskopi.

Men efter att nu ha gjort en randomiserad studie har kanadensiska forskare alltså kommit fram till att de två strategierna tycks ge lika bra utläkningsfrekvens efter tolv veckor.

I studien randomiserades 116 vuxna som hade haft i genomsnitt fyra återfall i Clostridiumdiarré till att vid ett och samma tillfälle svälja 40 kapslar med fryst avföring, eller till avföringstransplantation via koloskopi, efter att först ha behandlats med vancomycin.

Resultaten visar att mer än 90 procent av patienterna i respektive grupp var fria från återfall efter tolv veckor.

– Det är en väldigt bra utläkningsfrekvens, säger Torbjörn Norén som ser flera fördelar med oral avföringstransplantation.

– Eftersom det är enklare och billigare för vården kommer behandlingen att kunna ges på fler ställen och till fler patienter. Det öppnar också för att kanske komma in med behandlingen tidigare.

Han pekar dessutom på att man vid avföringstransplantation via koloskopi behöver blåsa upp tarmen för att se ordentligt.

– Det kan göra ont och vara obehagligt för patienten, men här slipper man det momentet. Att svälja 40 kapslar är kanske också jobbigt, men det är nog lite lättare ändå, säger han.

I dag varierar användningen av avföringstransplantation stort på olika håll i landet, men uppskattningsvis rör det sig om totalt 200–300 patienter per år, enligt Torbjörn Norén. Han tror dock att mer än dubbelt så många skulle behöva få behandlingen.

Enligt Torbjörn Norén samarbetar forskare i landet redan i dag med företag för att ta fram en kapsel som ska sväljas.

– Jag tror att det kan ta något år innan det finns en färdig kapsel som patienter i Sverige kan få tillgång till. Redan nu är det många som står i kö för att få kapseln när den väl är klar, säger han.