Under torsdagens regeringssammanträde togs tre beslut som gäller vårdens arbete med psykisk ohälsa hos traumatiserade nyanlända och asylsökande. Ett av besluten är mer generellt: Sveriges landsting och regioner får dela på tio miljoner kronor för att höja personalens kompetens i mötet med denna grupp. Pengarna kommer att fördelas baserat på folkmängd, och landstingen ska ta jämställdhet i särskilt beaktande.

Därtill får länsstyrelsen i Skåne och Region Uppsala två specifika uppdrag. Region Uppsala får 650 000 kronor till ett projekt för att effektivisera vården till nyanlända. Tanken är att skapa en bättre samverkan i alla led i regionens vårdkedja. Det ska resultera i en rapport, artiklar och en konferens för att sprida erfarenheterna till övriga landsting.

Skåne ska göra fördjupningar om psykisk hälsa i utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända – MILSA. Plattformen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, kommunala och regionala aktörer och företrädare för akademin i Sverige, och det leds av länsstyrelsen i Skåne.

Socialstyrelsen bedömer att 20–30 procent av nyanlända och asylsökande lider av psykisk ohälsa. Posttraumatiskt stressyndrom är vanligare i den gruppen än bland svenskar i allmänhet.

– Samhället måste ge stöd och hjälp till den som bär med sig trauma från krig, tortyr och andra hemska upplevelser. Regeringen ser därför ett behov av mer stöd och kunskap till personalen inom vården och kommunal verksamhet som möter de nyanlända, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.