Journalsystemet Cosmic, version R 8.1, innebär en omfattande uppgradering som började rullas ut på olika håll i landet för ungefär ett år sedan. Somliga menar att det är en nästintill helt ny produkt. Men Region Östergötland fick stora belastningsproblem när det var deras tur i helgen.

– Konsekvenserna har varit att det har varit svårare att få tillgång till systemet på grund av att det har varit svårare att logga in. Och för de som kommit in har det varit trögt att jobba. Det har blivit fördröjningar på olika sätt, allt har tagit längre tid, berättar Thomas Muhr, regionens objektägare av journalsystemet.

Systemet fick startas om, men om för många användare gick in samtidigt fanns risk för fler omstarter. Det innebar restriktioner i antal användare, vilket i sin tur innebar att en stor del av personalen fick förlita sig på papper och penna. Det har fått till följd att besök i exempelvis primärvården tog längre tid eller inte alls kunde genomföras.

Akuta operationer ska inte ha påverkats, men några elektiva.

– Vad jag vet så har bara enstaka operationer under måndagen behövt strykas, men jag känner inte till någon betydande påverkan på verksamheten på det sättet. Sedan är det förstås en stor belastning på personalen att hantera situationen, säger Thomas Muhr.

Regionen har i intervjuer i lokala medier sagt att verksamheten trots allt kunnat bedrivas någorlunda normalt. Ninni Arfwidsson, läkare på vårdcentralen i Borensberg, håller inte med när Läkartidningen pratar med henne på onsdagen.

– Det har framförallt hos staben framstått som att vi är igång och jobbar som vanligt, bara att det tar lite längre tid. Nja… då blir man lite förbannad som medarbetare. Det är klart att det blir en säkerhetsrisk när man inte ser vad som är planerat i nya journalanteckningar, säger hon och fortsätter:

– De förminskar problemet enormt. Det är jättestort, tycker vi som jobbar här. Då tycker inte jag att man ska gå ut till allmänheten och säga att det inte är något större bekymmer.

Efter lunch på måndagen fick tre fjärdedelar av personalen på Ninni Arfwidssons vårdcentral gå hem.

– Det tycker jag var väldigt klokt. Vi vet ju att vi kommer att få jobba häcken av oss sedan för att dokumentera allting som vi skrivit på papper.

Tillgången till Cosmic släpptes successivt på efter att regionen fördubblat serverkapaciteten. Sedan torsdag morgon ska alla enheter ha fått tillgång till journalsystemet. Men det återstår mer felsökning säger Thomas Muhr.

Ser ni något fel med själva uppdateringen?

– Nej, än så länge har man inte identifierat något fel. Men vad som är roten till det hela håller man på att utreda.