Enligt regeringen har utvecklingen snabbt gått framåt sedan Statens medicinsk-etiska råd, Smer, inrättades som ett rådgivande organ för medicinsk-etiska frågor. Därför anser regeringen att det finns skäl att se över rådets verksamhet.

I Statskontorets uppdrag ingår att analysera: 

  • Hur rådet fullgör sitt uppdrag.
  • Faktorer som påverkar rådets möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med fokus på faktorer som är särskilt viktiga för verksamheten.
  • Förhållandet mellan rådets uppdrag och de uppdrag som andra offentliga organ med närliggande verksamhet har.
  • Hur resultatet av rådets arbete uppfattas och används av andra aktörer.

Om Statskontorets analys pekar på att det finns behov av att se över Smers uppdrag eller organisation ska Statskontoret beskriva olika handlingsalternativ och konsekvenserna av dessa.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 16 oktober 2018.

Ta del av regeringens pressmeddelande här.