Som Läkartidningen berättade i våras slog hundratals läkare i Region Skåne larm om bristande resurser inom primärvården. I ett öppet brev krävde de mer resurser, efter att bland annat ha sett antalet sjukdagar bland distriktsläkare rusa iväg.

Politikerna lovade förändring till kommande budget, men det löftet hålls inte, säger några läkare i en intervju i Kristianstadsbladet. Bakgrunden är att regionens primärvårdssatsning på 100 miljoner kronor fördelas genom 50 miljoner till jouröppna vårdcentraler nära akutmottagningarna och 50 miljoner till totalt 162 vårdcentraler. De 162 vårdcentralerna får då i snitt knappt 309 000 kronor vardera, vilket enligt uppgift inte ens räcker till en heltidstjänst för en sjuksköterska.

– Man har haft en konstig ingång i detta, att avlasta akuten men inte förstärka för oss. 50 miljoner är en direkt satsning på akuten, säger distriktsläkaren Anders Lundqvist på Näsby vårdcentral till tidningen.

– Vi hade förväntat oss mer, att säga det här är en stor satsning är att ta till stora ord, säger Cecilia Palmlund, även hon distriktsläkare på samma arbetsplats.

De menar att arbetsuppgifterna blir fler, samtidigt som resurserna halkar efter. Numer ska distriktsläkarna till exempel ingå i mobila team för hemsjukvård av äldre multisjuka, och nästa år väntar bland annat hyrläkarstopp inom psykiatrin.

– Ska vi sedan bemanna jourvårdcentralerna också, då slår det hårt. Det kommer att gå ut över de kroniskt sjuka patienterna, som får svårare att få tid på vårdcentralerna, säger Cecilia Palmlund.