Det är i egenskap av tillsynsmyndighet som Universitetskanslerämbetet, UKÄ, utrett hur Karolinska institutet, KI, följt regler relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid universitetet.

Granskningen rör bland annat hur KI hanterat misstankar om oredlighet i forskning, redovisning av bisysslor och Paolo Macchiarinis anställningar.

Sammanfattningsvis är ämbetet mycket kritiskt mot KI. Bland annat för att KI inte utrett flera misstankar mot Paolo Macchiarini angående oredlighet i forskning och att man på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar som trots allt inleddes avseende honom.

Enligt UKÄ är den sammantagna bilden att KI velat skydda Paolo Macchiarini och behålla honom som anställd.

– Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm i ett pressmeddelande.

Som ytterligare skäl för bedömningen anger UKÄ bland annat att KI underlåtit att till fullo utreda Paolo Macchiarinis bisysslor och att KI förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

UKÄ meddelar dessutom att bristerna är av sådant slag att ämbetet inte kan stanna vid att kritisera KI. Därför kommer UKÄ under nästa år att följa upp KI:s arbete med den framtagna åtgärdsplanen och granska styrdokument och ärenden genom stickprov.

Det initiativet välkomnas av Karolinska institutets styrelseordförande Mikael Odenberg.

– Jag finner beslutet invändningsfritt. Det ligger i linje med det yttrande som det nya konsistoriet har lämnat till UKÄ. Att de vill följa upp vår åtgärdsplan med stickprovskontroller ser jag bara som ett bra stöd i vårt arbete med att röja upp efter Macchiarini, säger han i en kommentar till Läkartidningen.

Ta del av hela UKÄ:s tillsynsbeslut här.

Läs också:

Skarp kritik mot KI i isländsk rapport

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut