Under knappt två veckor i november månad pågår FN:s klimatkonferens i Bonn i Tyskland. Ledare för världens nationer samlas för att diskutera framtiden för Parisavtalet, den överenskommelse om att bland annat hålla utsläppen på en sådan nivå att den globala uppvärmningen inte överstiger två grader Celsius.

Inför detta har nätverket Health care without harm manat till ett upprop för en grönare hälso- och sjukvård. Nätverket samarbetar med vårdpersonal, sjukhusledningar, regeringar och organisationer för en mer hållbar vårdsektor.

I skrivande stund har 116 institutioner i 29 länder skrivit på, vilka enligt nätverket representerar över 9 200 sjukhus och vårdcentraler. Där lovar de bland annat att vidta åtgärder för att minska sina utsläpp av koldioxid och skapa ett ledarskap som skyddar både människors och planetens hälsa.

Bland de som skrivit på finns exempelvis sjukhus, såsom Boston medical center i USA, och skolor, som Yale university school of nursing. Här finns också Huvudstadsregionen i Danmark och ett svenskt landsting: Landstinget i Värmland.

 

Läs även:

The Lancet tar grepp om hälsa och klimat

WMA-upprop för att bekämpa hälsorisker i klimatets spår

Läkarförbundet: Klimatet ett allvarligt hot mot den globala hälsan

Samlingssida: Klimatförändring och hälsa