Förslaget, som aviserades redan förra sommaren, innebär att tillverkare av antroposofiska läkemedel måste ansöka om registrering eller tillstånd för försäljning hos Läkemedelsverket. Det vill säga enligt samma regler som gäller för övriga läkemedel.

– De krav som finns i läkemedelslagstiftningen ska gälla lika för alla. Vi ska inte ha några särlösningar som ger undantag från de rimliga krav som ställs, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Förslaget välkomnas av Sveriges läkarförbund.

– För Läkarförbundet är det grundläggande att vård ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att endast preparat som prövats i vetenskapliga studier godkänns som läkemedel, säger förbundets ordförande Heidi Stensmyren i en kommentar.

Undantaget i läkemedelslagstiftningen för antroposofiska läkemedel, som inte är samma sak som homeopatiska läkemedel, har funnits sedan 1993.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018, men för att tillverkare ska hinna ansöka och visa att de uppfyller kraven föreslår regeringen övergångsregler för medel som redan har tillstånd.

Om ansökan om godkännande eller registrering lämnas in till Läkemedelsverket senast 1 september 2019 får medlet fortsätta säljas tills Läkemedelsverket tagit slutgiltig ställning till ansökan, vilket bedöms ske under 2021.

Läs också:

Antroposofiska läkemedel nekas särreglering