Kirurgen Paolo Macchiarini var misstänkt för grovt vållande till annans död, alternativ grovt vållande till kroppskada, för tre transplantationer med syntetiska luftstrupar som genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset samt för grovt vållande till kroppsskada gällande en luftstrupsoperation av en annan typ.

Den 12 oktober lades samtliga fyra förundersökningar mot Paolo Macchiarini ned av åklagare.

Nu uttalar sig Statens medicinsk-etiska råd, Smer, om beslutet att inte väcka åtal.

Smer konstaterar att Paolo Macchiarinis luftrörstransplantationer var olagliga. Enligt åklagarna var det klarlagt att det saknades tillstånd enligt läkemedelslagen och etikprövningslagen, men att dessa brott var preskriberade.

Smer anser också att transplantationerna var oetiska då Paolo Macchiarinis verksamhet bröt mot grundläggande etiska principer, exempelvis att det aldrig gjordes en formell riskanalys inför transplantationerna.

Rådet tar också upp principen om patienternas möjlighet att själva bestämma och om informerat samtycke. Smer pekar på att en person måste ha tillgång till saklig information om förutsättningar och konsekvenser av olika behandlingsalternativ. Eftersom det saknades erfarenheter från experimentella studier blev det samtycke som patienterna skulle ha kunnat lämna inte ett fullt ut informerat samtycke, skriver Smer.

En patient får inte heller utsättas för påtryckningar. Smer anser att det förekommit starkt påtryckande formuleringar i det skriftliga samtycke som Paolo Macchiarinis först transplanterade patient undertecknade.

Smer menar dock att det är farligt att tolka åklagarbeslutet som ett klartecken för svenska läkare att utan tydliga restriktioner tillämpa oprövade metoder.

Avslutningsvis anser Smer att det är »synnerligen bekymmersamt« att fallet inte fick avgöras i domstol och att det behövs en överprövning av åklagarens beslut. Om beslutet efter överprövning står fast anser Smer att en lagändring gällande användning av oprövade metoder är angelägen, inte minst eftersom det handlar om förtroendet för hälso- och sjukvården och för rättsväsendet.

Ta del av Smers uttalande här.

Läs mer:

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv