Kommissionens uppgift var att föreslå åtgärder för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Svenska läkaresällskapet, SLS, tror att många förslag som ges i betänkandet kommer att ha effekt om de blir verklighet, skriver organisationen i sitt remissvar. Samtidigt saknar sällskapet idéer om hur primärvården ska stärkas och hur man ska komma tillrätta med bristen på läkare.

– Stärkt primärvård är en viktig åtgärd för att uppnå mer jämlik hälsa, konstaterar Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är en förutsättning för att förslagen om ökad tillgänglighet, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden ska kunna realiseras. Vi måste bygga ut vården nära befolkningen och förändra vårt traditionellt sjukhustunga svenska hälso- och sjukvårdssystem.

Även Sveriges läkarförbund ställer sig bakom mycket av det som kommissionen föreslår. När det gäller levnadsvanor anser förbundet dock att det är för få detaljerade åtgärder. Rökning ges som ett exempel.

Liksom Svenska läkaresällskapet efterlyser Läkarförbundet konkreta åtgärder för att öka tillgången på specialister i allmänmedicin och skriver i sitt remissvar att man även saknar en tydligare slutsats i betänkandet om primärvårdens betydelse för en jämlik vård.

Läs också:

»Återinför primärvårdens områdesansvar«

Ministern lovar kommission om jämlik hälsa

De ska sitta i regeringens kommission för jämlik hälsa

Upptaktsmöte om jämlik hälsa