Landstingsstyrelsen i Stockholm behandlade på tisdagen förslaget om att genomföra en investering på totalt 2,2 miljarder kronor kallad »Framtidens vårdinformationsmiljö«. Slutligt beslut ska nu fattas av landstingsfullmäktige, där ärendet behandlas den 5 december.

Tanken med satsningen är att få en IT-plattform som ska ge stora förbättringar för vårdpersonalen och för patienterna samt att främja digitaliseringen av sjukvården i Stockholms läns landsting (SLL).

Enligt innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) kommer man genom satsningen att kunna skrota och ersätta gamla IT-system och faxar, ge vårdpersonalen en bättre arbetsmiljö och skapa möjligheter att förbättra effektivitet och kvalitet i vården. Dessutom kommer patienterna kunna bli mer delaktiga och informerade om sin egen vård.

Han är dock medveten om att införandet av den nya IT-plattformen inte kommer att bli smärtfritt.

– Att flytta in i Nya Karolinska var tufft, men att flytta in i ett nytt IT-system blir ännu tuffare. Det berör alla i landstinget. Men även om det är en påfrestande tid så skapar det också möjlighet att jobba modernt i team och också närmare patienterna och forskningen, säger han i en kommentar till tidningen Computer Sweden.

Planen är att en upphandling ska genomföras nästa år och att den nya vårdinformationsmiljön ska börja införas 2020, för att vara helt införd i hela landstinget året därpå.

Men alla är inte lika nöjda över IT-satsningen. Miljöpartiet i SLL säger sig inte vara emot digitalisering i vården, men däremot vill man se ett bättre underlag för upphandlingen, och är också oroade över säkerhetsriskerna och att patientinformation kan hamna i fel händer.

– Det nya systemet bör skyddas utifrån Säkerhetsskyddslagen, den strängaste lagen för offentlig verksamhet av betydelse för rikets säkerhet. Det är inte färdigt utrett hur det kan göras. Därför har Miljöpartiet bestämda förbehåll mot att påbörja en upphandling till dess att Alliansen ger bättre svar, säger Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd, i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna välkomnar förvisso att vårdpersonalen får en ny IT-plattform, men ser också risker med upphandlingen.

– Jag är oroad att det här drar iväg och blir dyrare än planerat, såsom erfarenheten är med flera av stora upphandlingar som den borgerliga alliansen gör. Vi ser ett behov av en djupare riskanalys inför den här jätteupphandlingen, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) till Dagens Nyheter.

Den styrande alliansen i Stockholms läns landsting meddelade på tisdagen dessutom att landstingsstyrelsen beslutat om att tillföra en halv miljard kronor till sjukvården i nästa års budget.

Syftet är att minska köerna på både husläkarmottagningar och på akutsjukhusen. Husläkarmottagningarna får 160 miljoner kronor extra nästa år, och till akutsjukhusen tillförs 340 miljoner kronor.