Tjänsten, som är till för att anställda inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Stockholms läns landsting ska kunna anmäla systematiskt bristande vårdkvalitet eller ekonomiska oegentligheter, har funnits i någon dryg vecka, rapporterar Dagens Medicin.

Initiativtagarna uppges vara fyra personer som själva arbetar inom Stockholmsvården, och som tröttnat på att det är så svårt för den som lyfter ett problem att få gehör. Att gå via chefen kan vara både känsligt och svårt, och att själv försöka nå fram till rätt ansvarig handläggare i den komplexa landstingsstrukturen kräver tid och tålamod.

Via Vårdfusk.se kan den som vill göra en anmälan via ett webbformulär, alternativt guidas vidare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Initiativtagarna är dock tydliga med att sajten inte är sanktionerad av landstinget utan startad på eget bevåg, samt att det allra bästa vore om Stockholms läns landsting hade en visselblåsartjänst i sin regi.

– Det hade varit det allra bästa, det är egentligen konstigt att en tredje part driver en sådan här grej, säger en av initiativtagarna till Dagens Medicin.

Enligt uppgifter till tidningen har landstingets ledning nyligen fattat beslut om att inrätta en visselblåsartjänst. I väntan på denna ber man de anställda vända sig till sina chefer, alternativt till landstingets juridiska avdelning.