Turerna kring akutkirurgin i Örnsköldsvik har varit många. Landstinget Västernorrland har inte lyckats bemanna verksamheten med specialistläkare och efter årsskiftet riskerar man att stå med enbart en enda fastanställd kirurg.

Därför har oron för en nedläggning av kirurgin varit överhängande. Bland annat Ångermanlands läkarförening har påtalat brister i ledarskap och förespråkat en lokal chef med stort mandat över ekonomi och personal, något parterna inte varit helt överens om.

Men efter ett par veckors turbulens tycker Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening, att de nu är inne på samma linje – ett lokalt ledarskap med mandat över personal och ekonomi.

– Nu arbetar arbetsgivaren för en chefslösning för kirurgin lokalt, med en ledningsgrupp bestående av en mottagningschef, en avdelningschef och en läkarchef. De tre i konstellation ska ha ett stort mandat över verksamheten. Det tycker vi är en bra lösning.

I den konstellationen ska alltså en lokal chef över kirurgin ingå. Tillsammans är de tre cheferna underställda den nuvarande länsklinikchefen som sitter i Sundsvall, men har delegerat mandat för Örnsköldsvik.

Lars Rocksén tycker att det är en bra interimslösning, men att landstinget måste göra en genomlysning av hela länsklinikorganisationen.

– Sjukhusverksamheten i Örnsköldsvik har blivit väldigt upphackad. Från att ha en sjukhuschef och två klinikchefer, medicin och kirurgi, så har vi nu 19 chefer som är inne och styr i organisationen. Vi måste ha en lokal direktion på sjukhuset.

Där får facket medhåll från den ideella föreningen Örnsköldsvik – framtidens akutsjukhus, som leds av bland andra sjukhusanställda. I ett öppet brev till regiondirektören kräver föreningen att sjukhuset »frigörs helt« från hälso- och sjukvårdsdirektör och länsverksamhetschef, och ställs direkt under regiondirektören.

Oavsett hur det blir med den saken ska nu en tillförordnad chef över kirurgin i Örnsköldsvik utses. En annons om den permanenta befattningen ligger ute, en tjänst som kan tillträdas tidigast i slutet av våren. Och att hitta den personen är en utmaning i sig.

– Landstinget söker en erfaren kirurg som också kan vara chef och som vill bo i Örnsköldsvik. De växer inte på träd, säger Lars Rocksén.

Men med de senaste veckornas utveckling är han positiv när det gäller framtiden för kirurgin i Örnsköldsvik. Dessutom har en ny intressant dörr försiktigt öppnats på glänt: ett möjligt samarbete mellan Örnsköldsvik och Umeå på andra sidan länsgränsen.

– Umeå har en utmaning med sin kapacitet. De har växande köer och klarar inte riktigt sitt operationsuppdrag.

Skulle Örnsköldsvik i så fall avlasta Umeå?

– Den dörren har öppnats, vilken tidigare har varit tydligt stängd på grund av att det är två olika landsting. Övik skulle kunna vara ett komplement till Umeå. Vi ligger bara 50 minuter bort trots allt. För både personal och patienter är det möjligt att resa.

Vilken typ av kirurgi skulle det röra sig om?

– Det kan jag inte svara på, det får fortsatt arbete utvisa. Men det är åtminstone en möjlighet. Ett närmare samarbete skulle kunna stärka båda organisationerna.

Med tanke på problemen att bemanna Örnsköldsviks kirurgi, vad tror du om kapaciteten i början av nästa år?

– Det här kommer att lyckas, vi kommer att ha fortsatt full verksamhet.

 

Läs även:

Facket: »Stort steg bakåt« för akutkirurgin i Örnsköldsvik

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent