Västra Götalandsregionens primärvård Närhälsan kommer, om allt går som det är tänkt, snart att få en egen app för digital vård – Närhälsan online. Regionen är i slutfasen av arbetet med att rulla ut tjänsten på bred front och förhoppningen är att den är tillgänglig till jul eller nyår.

– Vi har ett önskemål från våra invånare. Det är att öka tillgängligheten för de som tycker att det här är en bra väg att kontakta vården, säger Charlotte Larsson Lundholm, projektledare för Närhälsan online, till Läkartidningen.

Regionen har testat videobaserade möten sedan juni förra året genom ett pilotprojekt som involverade några vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Men Charlotte Larsson Lundholm vill framhålla att det är några beslut kvar innan Närhälsan online får grönt ljus.

– Vi är väldigt måna om medicinsk kvalitet och att vi följer de riktlinjer som finns. Därför har vi inte satt ett startdatum; vi backar om det är så att vi inte är klara med juridiken. Det är inte lätt att vara en så stor vårdgivare och få det att fungera med exempelvis nuvarande ersättningsmodeller.

För många landsting i Sverige har privata digitala vårdgivare inneburit en merkostnad, något Läkartidningen berättat om tidigare. Med en egen digital lösning skulle nu Västra Götalandsregionen kunna använda sina egna resurser och spara pengar.

– »Strömmarna« av utomläns patienter ökar och därmed ser vi också att våra listade patienter önskar den här sortens vård eftersom de söker i andra landsting, där den här vården erbjuds. Det är en tydlig trend att det här vill man ha, säger Charlotte Larsson Lundholm.

De stora privata digitala aktörerna på den svenska marknaden är Kry och Min doktor. Men det finns fler, som EVC och Doktor 24. Den sistnämnda marknadsför sig också genom att erbjuda patienten att boka tid med läkare på fysiska vårdcentraler i Stockholm.

Det finns också andra landsting som har egna digitala lösningar, såsom »Bra liv nära« i Region Jönköpings län. Och fler sneglar på ett införande, bland annat Skåne som just nu bedriver ett pilotprojekt.

 

Läs även:

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Digital vård får pengarna att rulla

Debatt: Får digital vård pengarna att rulla?

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Min Doktor ger Jönköping skarp kritik