Enligt den senaste veckomätningen (vecka 47) gjordes 9 259 besök på vuxenakutmottagningarna i Stockholm. Det kan jämföras med 10 492 besök motsvarande vecka förra året.

Närakuterna i länet hade under samma vecka 6 146 besök, vilket är omkring 800 fler jämfört med samma vecka förra året.

Punktmätningen visar också att både antalet disponibla vårdplatser och antalet vårdtillfällen på akutsjukhus var något färre i november jämfört med samma månad i fjol.

– Vi ser en positiv trend att patienter gör allt fler besök på närakuterna och färre på akutmottagningarna. Det är precis det vi arbetar för, att få mer vård på rätt plats. Samtidigt behöver vi ha fler öppna vårdplatser på våra akutsjukhus, inte minst på Karolinska universitetssjukhuset. Det är mycket viktigt att fortsätta det arbetet, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting, i en kommentar på landstingets webbplats.