Det handlar om kirurgi som Socialstyrelsen har fördelat på tre områden: medfött diafragmabråck, medfödda missbildningar av matstrupen, samt ett tredje tillstånd för gruppen anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom. Både Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus får tillstånd för alla tre områden.

– Utredningen som gjorts har bedömt förutsättningarna för nuvarande och framtida vård, klinisk kompetens och forskning. Det har man gjort med hjälp av bland annat ansökningshandlingar, platsbesök och internationella experter, berättar Lennart Christiansson, vice ordförande i Rikssjukvårdsnämnden.

Den här typen av kirurgi bedrivs redan i dag på Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset, och därtill på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset. Men när den vården nästa sommar bli riksvårdsuppdrag måste den upphöra på sjukhusen i Göteborg och Uppsala.

Utredningen om den avancerade barn- och ungdomskirurgin startade redan 2009. Det tog flera år bara att komma fram till hur uppdraget skulle fördelas, om det skulle vara ett tillstånd eller flera.

– Där fanns svårigheter att avgränsa och definiera de här områdena – vad som skulle ingå och inte ingå. Det var ett omfattande utredningsarbete fram till beslutet i mitten av förra året.

Först därefter kunde Rikssjukvårdsnämnden ta tag i frågan om vilka som skulle få uppdraget. Och det är något som vållat debatt. Sahlgrenska universitetssjukhuset hade synpunkter på beslutsunderlaget, vilket de menade brast.

– Det har framförts synpunkter som har belysts och diskuterats, men nämnden har kunnat fatta beslut enligt lagt förslag, säger Lennart Christiansson.

Tillstånden gäller från 30 juni 2018 till samma datum år 2024. Tidigare i år lade också Socialstyrelsen ett förslag till en ny modell som ska ersätta rikssjukvården som den ser ut i dag. Om en sådan modell antas bör det inte påverka tillstånden för Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

 

Läs även:

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvård

Fyra landsting tävlar om rikssjukvårdsuppdrag

Avancerad barn- och ungdomskirurgi blir rikssjukvård