Den aktuella postern presenterades vid en konferens i USA 2012. Enligt uppgift beskriver postern resultat för den 30-årige man från USA som 2011 fick en syntetisk luftstrupe inopererad vid Karolinska universitetssjukhuset.

Som författare till postern anges Paolo Macchiarini och två andra personer. Den ena har liksom Paolo Macchiarini tidigare varit verksam vid Karolinska institutet (KI) medan den andra är en person knuten till ett amerikanskt företag.

Postern anmäldes till KI:s dåvarande vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright för misstänkt oredlighet i augusti 2016. Anmälarna ansåg att posterförfattarna manipulerat och förfalskat forskningsdata.

Karolinska institutet valde i sin tur att lämna ärendet till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning för en bedömning.

Expertgruppen konstaterar i ett nyligen publicerat yttrande att uppgifterna i den aktuella postern rör forskning som expertgruppen tidigare bedömt som oredlig.

Paolo Macchiarini och den KI-anknutna medförfattaren har i korrespondens med Expertgruppen dock förnekat att de godkänt att forskningsuppgifterna i postern fått användas.

Då det saknas belägg för påståendet att personen vid det amerikanska företaget ägt rätt att använda sig av Paolo Macchiarinis och den andra medförfattarens forskning finns inte heller möjlighet att avgöra om dessa två gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning i detta avseende, skriver Expertgruppen.

Läs mer:

KI lämnar över Macchiarini-ärende till expertgrupp

Ny anmälan om fusk i Macchiarini-fallet

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar