Skolläkaren dömdes i september förra året till tre års fängelse samt drygt 300 000 kronor i skadestånd för flera fall av grova barnpornografibrott, ett flertal fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 

Med anledning av detta valde Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, i februari i år att återkalla läkarens yrkeslegitimation. Läkaren överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm, som nu har meddelat sin dom.

Förvaltningsrätten konstaterar att en legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården enligt patientsäkerhetslagen ska återkallas om den legitimerade i eller utanför yrkesverksamheten har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne. Att så är fallet i detta ärende råder det inget tvivel om, enligt förvaltningsrätten, och några särskilda skäl att inte återkalla legitimationen föreligger inte. HSAN:s beslut var därmed riktigt och ska bestå, skriver rätten i domslutet.

Läs också:

Dömd skolläkare mister legitimation

IVO: Återkalla dömda skolläkarens legitimation

Sänkt straff för skolläkaren

Skolläkaren överklagar sin dom

Läkaren döms till fyra års fängelse