I dag är mindre än tre procent av alla recept pappersrecept. Men regeringen gav trots det förra året Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att utreda vilka lagändringar som krävs för att göra elektronisk förskrivning till huvudregel. På så sätt vill regeringen förhindra manipulation av pappersrecept och därigenom öka patientsäkerheten.

Nu är de båda myndigheterna klara med sin utredning. De föreslår att elektronisk förskrivning blir huvudregel, men med undantag för:

  • Teknisk störning i exempelvis journalsystem eller apotekens system.
  • Särskilda förhållanden såsom förskrivningar till personer som inte har svenskt personnummer eller som har skyddad identitet, recept för köp i annat EES-land med mera.
  • Andra skäl. En öppning för ytterligare undantag, vilket myndigheterna föreslår utreds vidare.

Pappersrecept blir alltså kvar för grupper som inte har ett svenskt personnummer. Men Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår också att samordningsnummer och hälso- och sjukvårdens reservnummer ska kunna användas vid sidan av personnummer. Det gör att fler grupper kan utnyttja e-recept, vilket också gör uppföljningen av dessa patienter enklare.

Förändringarna kommer att innebära att öppenvårdsapoteken behöver anpassa sina expeditionsstöd, att E-hälsomyndigheten behöver uppdatera sina IT-system och att en myndighet behöver utses som ansvarig för att upprätta ett system för samordnat reservnummer. Det kan innebära investeringskostnader. Men det minskar pappershantering, ökar patientsäkerheten, och kan leda till besparingar i längden, menar myndigheterna.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket vill också ta bort möjligheten att faxa recept. De skriver i utredningen att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter i öppna nät.

 

Läs även:

Läkarförbundet vill ha avgiftsfri tjänst för e-recept

Regeringen vill slopa pappersrecept

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd

Risk för förväxling av personer med okänd identitet