Tidigare har regionen kompenserat privata hälsocentraler ekonomiskt när de egna har gått med förlust, enligt en särskild riktlinje om konkurrensneutralitet. Men från och med 2018 dras kompensationen till privata vårdgivare in. Beslutet vållade dock debatt bland regionpolitikerna.

– Det här snedvrider konkurrensen. Det innebär att majoriteten har möjlighet att svälta ut de privata hälsocentralerna i länet. De gör ett jättebra jobb. I mångt och mycket har de räddat primärvården i Norrbotten de sista åren, säger oppositionsregionrådet Mattias Karlsson (M) till Sveriges Radio Norrbotten.

Han är orolig för att beslutet leder till att de privata vårdgivarna väljer att stänga sina hälsocentraler i Norrbotten och i stället söker sig till andra landsting.

Regionrådet Maria Stenberg (S) håller däremot inte med om att det nya systemet är ojämlikt.

– Grunden för hela vårdval Norrbotten handlar om att det för varje listad patient, oavsett om patienten går till en privat utövare eller egen regi, finns en förutsägbarhet för vad man har för ekonomiska förutsättningar att ge den personen vård. Det är lika för alla, säger hon till lokalradion.

I Norrbotten finns totalt 32 hälsocentraler, varav fyra är privata.

Läs också:

Konkurrensneutralitet i primärvården het fråga i Norrbotten