Av kostnadsskäl har behandling med de nya effektiva läkemedel som nådde marknaden för några år sedan hittills bara rekommenderats till patienter med fibrosstadium 2, 3 och 4.

Men nu rekommenderar alltså NT-rådet vid Sveriges Kommuner och landsting sådan behandling till alla patienter – det vill säga även till dem med fibrosstadium 0 och 1.

Bakom det hela ligger pressade priser till följd av avtal som slutits mellan landsting och läkemedelsföretag i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet, säger i ett pressmeddelande att rekommendationen är resultatet av flera års gemensam strävan från många olika aktörer för att fler ska få tillgång till behandling.

– Det har lett till att kostnaden för behandling av en patient har sjunkit med flera hundra tusen kronor och vi kan nu erbjuda fler läkemedelsbehandling, fortsätter hon.

Rekommendationen gäller sex av de nya direktverkande läkemedlen – Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi och Zepatier – som också får subvention av TLV.

Eftersom det nu blir betydligt fler patienter som kommer ifråga för behandling finns dock risk för köbildning.

NT-rådet rekommenderar därför att vissa grupper ges förtur. Det gäller bland annat patienter med fibrosstadium 2-4, organ- och stamcellstransplanterade patienter samt kvinnor som är i fertil ålder och vill bli gravida.

När det gäller val av läkemedel rekommenderar NT-rådet att de kostnadsmässigt mest fördelaktiga alternativen används. Rekommendationen utgår från Referensgruppen för antiviral terapis (RAV) rekommendation och innebär att patienter med genotyp 1 och 4 i första hand bör få behandling med Zepatier och i andra hand Harvoni, Epclusa, Maviret eller Vosevi.

Vid genotyp 2 och 3 bör i första hand Epclusa och i andra hand Maviret eller Vosevi övervägas.

NT-rådet säger också att pågående missbruk inte är en kontraindikation för behandling, men konstaterar att behandlingen kräver speciella resurser, väl utvecklat samarbete och multidisciplinärt omhändertagande.

Det bör utöver infektionsmedicinsk kompetens även innefatta nära kontakt med beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten och parallell behandling av beroendet, enligt rekommendationen.

Läs NT-rådets rekommendation här.

Läs TLV:s beslut här.