Läkartidningen har tidigare berättat om sommarens vårdplatsbrist vid Karolinska universitetssjukhuset, bland annat vid patientområde övre buk i Huddinge. Plats- och personalbristen var så stor att tolv patienter med cancer i levern respektive bukspottkörteln under semesterveckorna inte kunde opereras i tid.

– Det är inte bra att patienterna får vänta. Det ökar risken att patienten avlider, det kan man inte säga emot. Ju längre man väntar med att behandla en tumör, desto sämre, sa överläkare Ralf Segersvärd till Dagens Nyheter då.

De tolv fallen granskades internt varpå sjukhuset uppgav att man skulle anmäla tre av fallen enligt lex Maria.

Nu har dessa anmälningar inkommit till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I anmälningarna framgår bland annat att det från operationsanmälan till dess att operation genomfördes dröjt mellan 42 och 47 dagar för de aktuella patienterna.

I alla tre anmälningar skriver sjukhuset att det inte kan uteslutas att väntan på operation har förorsakat en allvarlig vårdskada.

I ett av fallen, gällande en patient med konstaterad levertumör, skriver sjukhuset bland annat att sju veckors väntan på operation och ytterligare tumörtillväxt bidragit till att tumören inte kunde avlägsnas och därmed går det inte att utesluta att väntan medfört en allvarlig vårdskada.

I anmälningarna framgår också att två av patienterna i dag är avlidna.

– Vi arbetar redan med ett antal åtgärder, vilka är redovisade i anmälan till IVO. Detta för att förebygga risker kopplade till vårdplats- och resursbrist, uppger chefläkare Torbjörn Söderström i en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån Siren.

Läs också:

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året