Det var i juni i år som Anna Nergårdh, tidigare chefläkare i Stockholms läns landsting, presenterade det första delbetänkandet i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«.

Delbetänkandet innehöll tre delar: En ny vårdgaranti som lovar medicinsk bedömning inom tre dagar, nya principer för styrning av hälso- och sjukvården samt en målbild och färdplan för hur omstruktureringen av sjukvården ska gå till.

I samband med att delbetänkandet presenterades sa sig socialminister Annika Strandhäll (S) vara nöjd med förslagen.

– Vi kommer att analysera de här förslagen och snabbt se till att de kommer ut på remiss så att vi kan återkomma med förslag från regeringen, sa Annika Strandhäll då.

Nu har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss baserad på förslag från delbetänkandet. Det exakta innehållet är ännu inte känt, men det väntas bli offentligt inom kort, uppger Annika Strandhälls pressekreterare för Läkartidningen.

Nästa delbetänkande i Anna Nergårdhs utredning ska presenteras i juni 2018.

Läs mer:

Utredare ska se över begreppen öppen och sluten vård

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar 

Arbetet med att omvandla vården har startat

Hennes uppdrag – förändra sjukvården: »Det här är en systemförändring«