I tisdags beslutade landstingsstyrelsen att primärvården ska spara 60 miljoner kronor nästa år. Det ska främst ske genom att minska hyrläkarkostnaderna.

Nu har landstingspolitikerna i Västerbotten beslutat om resterande åtgärder för att få ekonomin i balans. Det handlar om åtgärder som ska spara ytterligare 100 miljoner. I beslutet står att man ska ta »krafttag för att minska kostnaderna för bemanningsföretag« och samtidigt fortsätta arbeta med att förbättra och effektivisera sjukvården.

Till och med oktober i år har kostnaderna för hyrläkare inom slutenvården ökat med 20 procent jämfört med samma period förra året. Mest pengar har gått till hyrläkare inom psykiatrin. Enligt hälso- och sjukvårdsnämnden beror ökningen bland annat på rekryteringsproblem, att ett nytt hyravtal har blivit försenat och att bemanningsföretagen har höjt sina priser.

Under nästa år är målet att minska kostnaden för hyrläkare med minst 50 procent. Man har även infört gränser för vad en hyrläkare får kosta inom de olika verksamheterna.

– Jag tycker det är berömvärt att Västerbottens läns landsting tar ett ordentligt krafttag i en tuff situation. Hyrläkare drar kostnader och skapar stora problem när det gäller kontinuiteten för patienterna. Det är en patientsäkerhetsfråga, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till Sveriges Radio P4 Västerbotten under ett besök i länet.

Hon lovar även att regeringen ska stötta landstingen i arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal.

– En sak som stört mig väldigt mycket är att man från några bemanningsföretag tecknar ramavtal med landstingen. När landsting sedan ska avropa till dem säger man att det inte finns någon att hyra ut, men om man går till det svindyra dotterbolaget finns det en läkare. Det tycker jag är ett oskick och det vill jag jättegärna sätta stopp för.

I en intervju med Östersunds-Posten säger Annika Strandhäll att hon är beredd att göra ändringar i lagstiftningen för att få bukt med detta.

Läs mer: 

Rekordstort sparpaket i Västerbotten nästa år