Stefan Lindgrens utredning presenterades för sju år sedan. Han föreslog som bekant att läkarutbildningen ska förlängas från 11 till 12 terminer, få en ny examensbeskrivning, bli legitimationsgrundande och att AT-tjänstgöringen tas bort. Därefter blev det knäpptyst. Först två år senare skickades förslaget på remiss.

– När det väl gjordes var i princip alla utom SKL (Sveriges Kommuner och landsting) positiva och beredda att hugga i och börja arbeta med detta, säger Matts Olovsson, programansvarig i Uppsala.

När utredningen sedan på nytt lades i en malpåse var besvikelsen stor bland de programansvariga vid landets sju läkarutbildningar. Nu har långbollen börjat rulla igen. Förslaget om bastjänstgöring är just nu ute på remiss och ett förslag på examensbeskrivning för en sexårig läkarutbildning har tagits fram. Höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 väntas de första läkarstudenterna kunna börja den nya utbildningen.

– Nu hoppas vi verkligen att det kommer ett beslut. Systemet vi har i dag, där ungefär hälften av de svenska läkarna utbildar sig utomlands och får en läkarexamen direkt, är väldigt orättvist, säger Matts Olovsson.

På de flesta läkarprogrammen har man väntat med att göra stora justeringar sedan Lindgren-utredningen kom 2013. Utbildningarna ligger mer eller mindre långt ifrån visionen som Stefan Lindgren målat upp. Örebro universitet, som har landets yngsta läkarutbildning, ligger till exempel ganska nära medan andra läkarprogram har ett mer traditionellt upplägg.

– Olika lärosäten har kommit olika långt. Vissa gör redan om sina utbildningar för att kunna lägga om dem till en sexårig utbildning om och när ett sådant beslut kommer. Andra har inte kommit lika långt, säger Agneta Ekman, programansvarig vid Göteborgs universitet.

Hos de programansvariga märks en tydlig frustration över att frågan blivit en sådan långbänk. I Göteborg pågår ett arbete med en ny utbildningsplan, men universitetet vill gärna ha ett säkert besked innan de slutför arbetet.

– Vi behöver göra förändringar, men vill inte göra en ny utbildningsplan nu för att behöva göra ännu en ny kort därefter. Det blir rörigt både för oss och för de studenter som gör uppehåll i sina studier med tre olika utbildningsplaner i omlopp samtidigt. Det råder en viss otålighet bland de utbildningsansvariga som gärna vill ha besked i frågan, säger Agneta Ekman.

Vid Karolinska institutet har man just inlett arbetet med ett nytt curriculum.

– Vi ser verkligen fram emot det, säger Riitta Möller som är programdirektör för läkarprogrammet

Sedan 2013 har mindre revideringar av den befintliga utbildningsplanen gjorts liksom en översyn av viktiga områden – exempelvis undervisning i professionell utveckling, vetenskaplig utveckling, måluppfyllelse och examinationer – som en förberedelse inför en sexårig utbildning. 

– Det går dock inte att göra så omfattande förändringar som Stefan Lindgrens förslag skulle kräva i den nuvarande utbildningsplanen, säger Riitta Möller.

I Linköping infördes ett nytt curriculum för läkarprogrammet hösten 2016. Enligt universitetslektor Ann-Charlotte Ericson kommer den nuvarande utbildningsplanen vara relativt enkel att anpassa till en sexårig utbildning.

I Uppsala har man däremot haft sitt nuvarande curriculum ändå sedan 2005 och känner ett starkt behov att modernisering.

– Vi har väntat på att den sexåriga utbildningen ska komma och inte velat göra några större förändringar, säger Matts Olovsson.

Nu när ett beslut ser ut att närma sig, rustas det för förändring vid Uppsala universitet. Man har börjat samla ihop pedagogisk kompetens och i grova drag sett över vilka delar som behöver göras om. Matts Olovsson tror att de två första kliniska åren kan behållas ganska oförändrade, medan resterande delar kräver omfattande förändringar, nytänk och kreativitet. Han ser examinationen som den största utmaningen.

– Att examinera till läkarexamen är lite som att ge någon tillstånd att övningsköra. Nu ska vi examinera till en läkarlegitimation – körkortet! Det kräver andra bedömningar av progression och kontinuerlig examination.

Även vid Umeå universitet väntar man otåligt.

– Sedan förslaget kom 2013 har vi inte velat göra några större förändringar i nuvarande läkarutbildningar. Vi har skjutit på det tills vi vet mer, säger Magnus Hultin som är programansvarig.

I Umeå gjordes utbildningsplanen om 2007 i samband med regionaliseringen av läkarutbildningen. Nu är regionaliseringen slutförd och det börjar bli hög tid för nya förändringar, enligt Magnus Hultin. Han ser till exempel ett ökat behov av klinisk praktik i öppenvård. Studenterna behöver även förberedas bättre för digital kommunikation och utbildningen måste justeras för att motsvara de framtida behoven.

– Det är lite frustrerande att vänta. När beslutet kommer ska vi göra en genomlysning av nuvarande utbildningsplan för att se vad som behöver förändras inför en sexårig läkarutbildning.

Kan ni inte göra det innan dess?

– Då vet vi inte riktigt vad vi utreder för. Det känns rationellare att göra det i samband med att vi har ett tydligare mål framför oss.

Om besked inte kommer till sommaren arbetet att börja ändå, enligt Magnus Hultin.

I Lund har man valt att köra i gång trots osäkerheten (se separat artikel). De senaste åren har stora förändringar gjorts och nästa höst börjar en ny utbildningsplan gälla – som enligt de ansvariga relativt enkelt kan skräddas om till en sexårig utbildning.

Läs även:

Läkarprogrammet i Lund skräddas om

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare