Den kritiserade barnavårdscentralen Allvis i Stockholm har självmant valt att lämna in en uppsägning av vårdavtalet med Stockholms läns landsting. Det meddelar landstinget i ett pressmeddelande.

– Det är bra att Allvis läggs ner. Vi ska inte ha barnavårdscentraler som inte tar ansvar för vaccinationer av små barn, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, i en kommentar till Dagens Nyheter.

Allvis verksamhet har tidigare granskats av Dagens Nyheter. Där framkom bland annat uppgifter om att en barnmorska spred felaktigheter om vaccinationer samt att anställda vid Allvis gett råd och rekommendationer om barnvaccinationer som strider mot aktuella riktlinjer.

Mot bakgrund av dessa uppgifter inledde Stockholms läns landsting också en granskning av verksamheten, men i och med att Allvis nu lämnat in en uppsägning av avtalet avslutas den fördjupade uppföljning av verksamheten som pågått under hösten.

Läs tidigare artiklar:

Barnavårdscentral ger vaccinråd i strid med riktlinjer

Barnavårdscentral granskas efter felaktig vaccininformation