Liberalerna anser att fortbildningen för vårdpersonal i dag fungerar olika bra runt om i landet. På vissa håll fungerar det bra och på andra ställen inte alls.

Därför vill partiet nu se ett system med obligatorisk fortbildning för den legitimerade vårdpersonalen. Tanken är att Socialstyrelsen ungefär vart fjärde år ska kontrollera att fortbildningen för personalen blivit av.

Om vårdgivaren inte ser till personalen fortbildar sig ska Socialstyrelsen enligt förslaget kunna dela ut varningar och ytterst dra in personalens legitimationer.

– Vi vill öka pressen på att den legitimerade vårdpersonalen hänger med kunskapsmässigt, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, till Svenska Dagbladet.

Hon hänvisar till att det redan finns ett liknande system i Norge. Med det aktuella förslaget vill Liberalerna skapa ett skarpare fokus på personalens kompetens. Det ska vara arbetsgivarens uppgift att se till att personalen skickas på eller ges möjlighet till fortbildning och att det ska ske regelbundet.

– Pressen ska inte läggas på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan utan på arbetsgivaren. Det är deras skyldighet att lösa det här för sin personal och det gäller även bemanningsföretag inom vården, säger Anna Starbrink.