När en okänd person kommer in till ett sjukhus får patienten ett reservnummer som ersätter personnumret till dess att identiteten kan fastställas. När man vet vem personen är, korrigeras uppgifterna.

Men när korrigeringen sker, samt hur reservnumren konstrueras, ser olika ut inom olika landsting. Ett exempel kan enligt brevskrivarna vara »okänd man« plus det aktuella datumet följt av tre siffror och en bokstav.

Läkarna ser flera problem med dagens system. Bland annat finns risk för förväxling när flera okända personer kommer in till sjukhus samtidigt eller när identiteten är fastställd men inte hunnit korrigeras. Om patienter flyttas mellan sjukhus uppstår också svårigheter, då de vid ankomst kan få ett nytt reservnummer utifrån det nya sjukhusets rutiner.

Förväxlas patienter ökar risken för misstag vid provtagning, röntgenundersökning, medicinering, blodtransfusioner och operationer, påpekar läkarna och hänvisar till exempel där röntgenbilder på fel patient skickats mellan sjukhus eller där operationsberättelser inte kunnat hittas.

Deras förslag är att skapa en nationell standard för reservnummer och ger även några exempel på hur en sådan standard skulle kunna utformas. I brevet påpekar de att det är av särskild vikt att det finns ett nationellt inarbetat system vid extrema situationer som en stor olycka eller ett terrorangrepp.