Den nya strategin, som presenteras i samband med världsaidsdagen 1 december, ersätter en tidigare strategi från 2006 och innehåller tre delmål:

  • Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når relevanta målgrupper, såväl som hela befolkningen.
  • Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion.
  • Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

– Det övergripande målet i den nya strategin handlar om att minimera spridningen, samtidigt som de som ändå drabbas av hiv ska ha ett bra stöd. Med dagens medicinska möjligheter ser möjligheterna helt annorlunda ut mot tidigare. Den potentialen måste vi ta tillvara på. Förr ansågs hiv/aids vara en dödsdom, nu närmar vi oss ett läge där forskningen säger att sjukdomen kan gå att bota helt. Det är en framtidsvision vi vill sträva mot, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar på regeringens webbplats.

Folkhälsomyndigheten kommer att få i uppdrag av regeringen att följa upp strategin och målen.

Ta del av »Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar« här.