Omkring 26 500 personer fick en stroke under fjolåret. Antalet fall var cirka 28 300. Det visar Socialstyrelsens nya statistik. Siffrorna bekräftar trenden man har kunnat se under 2000-talet med allt färre fall.

Det gäller även dödligheten som har gått stadigt nedåt. Sedan millennieskiftet har antal fall och mortalitet per capita minskat med omkring 40 procent.

– Att färre insjuknar beror främst på att de förebyggande insatserna vid förmaksflimmer har utvecklats. Behandling med blodförtunnande läkemedel har varit revolutionerande för strokevården, säger Maria State, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

I 15 procent av fallen under 2016 avled den insjuknade samma dag. I 26 procent av fallen dog personen inom 28 dagar, och i 37 procent av fallen inom ett år, vilket inkluderar alla dödsorsaker. Skillnaden mellan män och kvinnor är obefintlig när det gäller dödsfall inom ett dygn (åldersstandardiserade sffror), och i övrigt är den någon procentenhet högre bland männen. När det gäller insjuknande är det liksom tidigare ungefär 40 procent fler män, om man tar hänsyn till åldersstruktur.

Letaliteten, dödligheten inom en viss tidsperiod, skiljer sig mellan länen. Andelen avlidna inom 28 dagar efter insjuknande var drygt 25 procent för landet i stort, mätt som medelvärde åren 2014–2016. Högst dödlighet hade Kalmar län med 30,5 procent, och lägst var siffran i Kronoberg med 23,6 procent.

Se mer statistik på Socialstyrelsens webbsida.