Regeringen la i slutet av november i år fram en proposition till riksdagen om en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor.

Syftet med den nya nationella myndigheten är bland annat att öka effektiviteten och få mer likvärdiga bedömningar av etikprövningar i landet.

Nu har regeringen fattat beslut om ett kommittédirektiv och av det framgår att den nya myndigheten, kallad Etikprövningsmyndigheten, ska ha sitt säte i Uppsala. Av direktivet framgår också att myndigheten ska ha verksamhet i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. 

– Människor som ställer upp för forskningen måste känna sig trygga – därför är det viktigt med en enhetlig etikprövning. Genom att placera den nya myndigheten i Uppsala vill vi underlätta samverkan både inom myndigheten och med andra myndigheter, inte minst Läkemedelsverket, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

En särskild utredare ska nu få i uppdrag att bemanna den nya myndigheten och se till att verksamheten kan inledas den 1 januari 2019.

Läs mer:

Ny nationell myndighet för etikprövning skapas