Det är i Dagens Nyheter som det nya uppropet, som fått namnet #nustickerdettill, publicerats. Enligt undertecknarna – främst sjuksköterskor – har berättelserna strömmat in: om verbala och fysiska trakasserier, övergrepp och rena våldtäkter. 

Förövarna är deras manliga kollegor, inte sällan överläkare och chefer. Enligt undertecknarna är en gemensam nämnare i vittnesmålen att arbetsgivarna har misslyckats med att skapa en trygg arbetsmiljö, samt återkommande förminskar och förnekar de drabbades upplevelser. Händelser förtigs eller viftas bort som uttryck för skämt och ansvaret läggs på den drabbade som »sänt ut fel signaler« eller inte sagt ifrån tydligare.

– Att både chefer och kollegor bagatelliserar och normaliserar det här beteendet leder till skuld- och skamkänslor hos den utsatta. Det gör att förövaren kan fortsätta att arbeta på arbetsplatsen medan den utsatta tvingas byta, säger Maria Smitmanis Lyle, sjuksköterska i Stockholm och en av de drivande bakom uppropet, till Dagens Nyheter.

Undertecknarna kräver att män börjar fundera över sitt eget beteende, att arbetsgivarna arbetar aktivt och förebyggande mot sexuella trakasserier samt att de fackförbund som verkar inom hälso- och sjukvården prioriterar frågan. De ger också sitt stöd till de 10 400 kvinnliga läkare som gått samman i uppropet #utantystnadsplikt och ber sina kvinnliga kollegor inom vården att vara solidariska med varandra. »Prata om hur ni har det, berätta om era upplevelser och hur de får er att känna. Lyssna på varandras berättelser och stötta varandra«, skriver de.

Läs också:

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

Universiteten svarar på #utantystnadsplikt: »Allas vårt ansvar att stoppa sexuella trakasserier«

Universiteten: »Det kan vara ett stort mörkertal«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«