Forskningsprylarna var nedpackade, arkiverade eller slängda, skriver en forskare på Twitter. Men i sista stund ställer programledningen och sjukhusledningen in flytten.

Forskarna från sjukhuset och universitetet skulle flytta in i det splitter nya Bioclinicum vid Nya Karolinska i Solna, NKS, i mitten av januari. Men nätverket i forskningsbyggnaden riskerar att påverka nätet i de redan driftsatta byggnaderna negativt och därigenom patientsäkerheten, meddelar sjukhuset på sin webbsida.

Innan flytten kan ske måste nätverket stabiliseras. Men när det blir klart vet man inte. IT-direktörer vid sjukhuset och Stockholms läns landsting ska göra en översyn och därefter bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Patientsäkerheten måste alltid gå först och det är mot den vi utvärderar vår flyttplanering. Är det inte patientsäkert så kan vi inte flytta in. Nu ska vi så snabbt som möjligt identifiera åtgärder och sätta en ny tidplan för forskarnas inflytt i det nya huset, säger Stanley Holsteiner, programchef för NKS, på webbsidan.

Läs även:

Dyra KI-byggen oroar forskare