Medarbetare vid Sight, från vänster: Göran Tomson, Daniel Helldén, Sara Causevic, Johan Dahlstrand och Peter Friberg. Foto: Jesper Cederberg.

– Det är en plattform där vi samlar och analyserar fakta och vetenskap och tar fram underlag för policy. Vi ska framförallt påverka beslutsfattare och öka medvetenheten om global hälsa hos allmänheten, säger professorn och överläkaren Peter Friberg.

– Inte minst de unga behöver veta att det finns ställen som har visioner och mod att försöka påverka saker och ting, att förbättra hälsan i världen för de som har det sämst, säger professor Göran Tomson.

Båda två är initiativtagare till Sight, Swedish Institute for Global Health Transformation, som instiftades för snart ett år sedan vid Kungliga vetenskapsakademien. Genom institutet möter områdena global hälsa och miljö- och klimatarbete varandra. Det knyter samman olika vetenskapliga discipliner som exempelvis ekonomi, humaniora, teknik och medicin.

Processen från tanke till instiftandet av Sight kändes bitvis bevärlig, berättar Peter Friberg. Det var många möten med universitet och myndigheter som ställde sig frågande. Vad skulle de egentligen göra? Hur skulle det gå till?

Men så beskriver kollegan Göran Tomson honom också som en »otålig optimist«, vilket är en god egenskap i sammanhanget. Och när duon hade samlat en kärntrupp medarbetare som delade deras visioner, och Kungliga vetenskapsakademien gett tummen upp, började saker hända.

Bland det absolut viktigaste var en donation från Bill and Melinda Gates Foundation på motsvarande elva miljoner kronor. Och det är fortfarande den som Sight ekonomiskt sett lutar sig emot, även om regeringen nyligen aviserade ett bidrag på en miljon kronor.

– Det kan synas anmärkningsvärt att det behövs en sådan här verksamhet för att stärka det i Sverige fragmenterade globalhälsoarbetet, och att det inte i förstone är svenska pengar utan amerikanska, genom Bill and Melinda Gates Foundation, som blir den största, nästan enda, finansiären av Sight, säger Göran Tomson, och tillägger att det amerikanska stödet kan ses som ett kvitto på att Sveriges röst inom global hälsa är önskvärd utomlands.

Han nämner flera gånger ordet »vision«. Det är något han menar att alla i Sight är besjälade av, vilket varit nödvändigt för att få igång projektet.

– Man måste vara en jongleringskonstnär. En av våra stora utmaningar är ju att starta något med ett kapital som just nu är begränsat till 1,5 år. Man måste vara lite galen för att starta det här.

Nu finns dock positiva signaler som ger hopp om fortsatt finansiering från Gates och andra i flera år till. Det gäller också pengarna från Familjen Einhorns stiftelse till priset Sight award, som institutet delar ut för vetenskapliga insatser inom global hälsa.

I det övergripande arbetet att föra samman forskarvärlden både nationellt och internationellt i olika forskningssammanhang finns några större konkreta projekt. Ett är en kommission som ska fokusera på FN:s hållbarhetsmål om att stärka kvinnors ställning, fungerande institutioner i inkluderande och rättvisa samhällen, liksom möjligheten till god hälsa i alla åldrar.

Ett annat projekt handlar om att skapa en studentakademi som bjuder in studenter redan under grundutbildningen. Det handlar inte bara om vård och hälsa, utan ekonomi, psykologi, statsvetenskap och filosofi. Akademins ledamöter blir ambassadörer ute på landets lärosäten.

Båda projekten applåderas av den vetenskapliga tidskriften The Lancets chefredaktör Richard Horton. The Lancets fokus på miljöfrågor och global hälsa genom specialpublikationer och årliga rapporter ligger också nära Sights arbete. Och de svenska policyrapporter som bygger på Lancets årliga rapporter presenteras i ett samarbete med Sight.

Det är sådant arbete som är målet med Sight: att samla kunskap och därigenom påverka beslutsfattare.

– Sverige behöver, och universiteten behöver, förstå hur man bäst kan hantera Agenda 2030 med hållbarhetsmålen som är en gamechanger. Det förändrar inte bara vårt sätt att tänka utan vårt sätt att forska och implementera forskningsresultaten, säger Göran Tomson.

– Målsättningen framåt är att Sight blir en röst för global hälsa. Och att vi med denna röst kan underlätta för och bidra till fruktbara samarbeten med olika aktörer både inom Sverige och internationellt, säger Peter Friberg.

Utvecklar nya ledare

Sight Award delas ut till forskare inom global hälsa med inriktning mot forskning i samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer. Med det kommer också ett särskilt fokus på frågor gällande kvinnor, barn och ungdomar. Det första priset delades ut i november och gick till Uppsalaprofessorn Andreas Mårtensson, bland annat för hans arbete inom malariabekämpning. Summan är 100 000 kronor.

Sight Fellows Leadership Programme har antagit åtta forskare som ska utveckla framtida globala ledare över sektorsgränser för att bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål.