Under 2015 inleddes satsningen på att genom standardiserade vårdförlopp korta ledtiderna inom cancervården.

Och i sin senaste lägesrapport konstaterar Socialstyrelsen att väntetiderna generellt sett har kortats för dem som remitterats till något av de 28 standardiserade vårdförlopp som hittills införts. Men rapporten visar också att variationerna är stora mellan olika vårdförlopp.

För vissa diagnoser, till exempel hudmelanom, var vägen genom vårdapparaten snabb redan före införandet av standardiserade vårdförlopp.

För andra verkar väntetiderna till utredning och behandling fortfarande inte ha påverkats nämnvärt. Det gäller till exempel tjock- och ändtarmscancer samt lungcancer, som fick standardiserade vårdförlopp under 2016.

Socialstyrelsen konstaterar också att det bland annat verkar vara brist på nyckelkompetens, till exempel operationssjuksköterskor och specialister i lungmedicin och urologi, som sätter käppar i hjulet.

Hittills har drygt 100 000 patienter utretts inom ett standardiserat vårdförlopp, enligt rapporten.

Enligt socialminister Annika Strandhäll (S) visar rapporten att cancervården är på rätt spår, men att mer behöver göras.

– Ingen ska behöva vänta en enda dag för länge, de standardiserade vårdförloppen visar att det är möjligt att snabbare få rätt hjälp, säger hon i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Läs också:

Långt kvar till målet för standardiserade vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp gav behandling snabbare

Ny satsning för att förbättra cancervården

Ris och ros till standardiserade vårdförlopp