Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen. 

I juni presenterade utredaren Anna Nergårdh sitt förslag om en skärpt, professionsneutral vårdgaranti. I stället för att, som med dagens regler, få träffa en läkare inom sju dagar ska patienter garanteras en bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar. Enligt förslaget behöver det alltså inte vara en läkare som patienten träffar i första skedet.

På fredagen berättade socialminister Annika Strandhäll (S) att regeringen nu går vidare med förslaget om skärpt vårdgaranti i en lagrådsremiss. Beskedet mottogs inte med några applåder från läkarhåll.

Läkarförbundet anser varken att det leder till en jämlik, god och nära vård eller löser primärvårdens problem – utan ser snarare en risk att patienten behöver vänta ännu längre på att få vård och träffa en läkare.

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, i stället för som i dag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet i en kommentar.

Läkarförbundet vill se en utbyggd primärvård och efterlyser en nationell primärvårdsreform med listning på läkare, skärpt lagstiftning som säkrar att patienter får en fast läkarkontakt och satsningar på att förbättra arbetsmiljön.

Även Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen (DLF), tycker att regeringen borde förstärka primärvården och lösa den svåra bristen på specialister i allmänmedicin innan reglerna för vårdgarantin stramas åt.

– Man kan skärpa lagstiftningen på hundra sätt. Men det enda det ger är höjda förväntningar hos patienterna. Finns inte resurserna blir det bara tomma löften och patienterna riskerar att bli ännu mer besvikna, säger hon till Läkartidningen.

DLF ser en stor risk att vårdgarantin mest leder till »kulissbesök«. Patientens problem förblir olösta och hen hamnar på en väntelista till distriktsläkaren. Marina Tuutma är också orolig för att den nya vårdgarantin ska leda till sämre vård för sköra äldre och multisjuka patienter med kroniska sjukdomar.

– Man mäter de akuta besöken, aldrig återbesöken. Då riskerar äldre, multisjuka med kroniska sjukdomar att trängas undan.

Läs också:

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Ny vårdagaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«