Läkare iförda sina vita rockar upprättar vägblockader och möts av polisens tårgas och gummikulor. Det är scener på gator runt om i Bolivia, rapporterar Sveriges Radios Sydamerikakorrespondent.

Läkarna protesterar tillsammans med annan vårdpersonal och apotekare mot en ny lag som gör dem ansvariga för sådant som anses vara undermålig eller felaktig vård. Enligt lagen kan läkare dömas till som mest sex års fängelse och fråntas sin läkarlegitimation.

Regeringen menar att lagen behövs för att förbättra patientsäkerheten. Läkarna anser att den ibland undermåliga vården beror på bristande resurser och dåligt utrustade sjukhus.

Under den dryga månaden långa strejken har vården också drabbats hårt. Regeringen har därför anlitat kubanska läkare och hotar de strejkande med massavsked.