Stina Salander, ST-läkare i allmänmedicin i Umeå och en av initiativtagarna till uppropet #utantystnadsplikt.

– Man visar att man själv har ett ansvar och är beredd att se sin egen roll. Det är jätteviktigt att man ser det som en struktur där vi alla måste ta ansvar. Det här välkomnar jag, säger Stina Salander, ST-läkare i allmänmedicin i Umeå och en av initiativtagarna till uppropet #utantystnadsplikt.

Att just manliga läkare går ut och säger ifrån tror hon har stor betydelse, både på utbildningen och i det kliniska arbetet.

– Det är jätteviktigt att få med sig män i det här förändringsarbetet, annars går det ju inte. Det första man ska göra som man är kanske att lyssna och fundera på sin egen roll och sitt eget beteende.

– Sorgligt nog är det svårare för en kvinnlig föreläsare på läkarutbildningen att lyfta genusfrågor och få gehör än vad det är för en manlig föreläsare. Det får en helt annan tyngd. Att det är så är också en del av problemet.

Hon säger också att det är en balansgång när män väljer att gå ut på det här sättet.

– Det är viktigt att deras upprop inte tar fokus från vårt upprop. Men jag känner att männen bakom det här uppropet har hittat rätt ton.

Stina Salander vill inte spekulera i hur hela rörelsen kommer att påverka den manliga delen av yrkeskåren i längden. Men hon vill se fler chefer och klinikledningar kliva fram och presentera konkreta åtgärder.

– Man behöver utbilda föreläsare i genusteori, machokultur och härskartekniker, så att man som student kan få gehör och att ansvariga på fakulteter förstår och kan känna igen vissa beteenden. Det är samma sak på klinikerna; ledningen ska kunna se beteenden som inte är okej. Det är jättetydligt att det inte fungerar i dag.

Hur har responsen varit efter #utantystnadsplikt-uppropet?

– Inom professionen har jag hört lite både och: allt från att medarbetare och chefer förlöjligat hela #metoo-rörelsen till att man tagit det på stort allvar. Vissa blir ignorerade och andra får jättebra gensvar där chefen säger att man ska ta upp det direkt, säger Stina Salander och lägger till:

– Det är otillräckligt att säga »jag tycker att det här är oacceptabelt, vi har handlingsplaner, vi kommer aldrig acceptera att det händer«. Det är som att säga att man inte har förstått. Uppenbarligen händer det ändå.

Vad tänker du om framtiden för rörelsen?

– Min förhoppning är att vi kan implementera en förändring i våra organisationer. Jag vill se konkreta förslag och idéer på hur vi ska itu med det här. Man måste se till att folk har en grundkunskap.

Läs också:

Manliga läkare samlas i upprop till stöd för #utantystnadsplikt: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Tidigare artiklar:

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

Universiteten svarar på #utantystnadsplikt: »Allas vårt ansvar att stoppa sexuella trakasserier«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«