– Antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistenta bakterier kommer att öka. Det får stora konsekvenser både för utsatta riskgrupper och för samhället i stort, säger Malin Grape, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande apropå en rapport som lämnas över till regeringen under torsdagen.

I rapporten har myndigheten beräknat framtida kostnader och andra konsekvenser som antibiotikaresistens kommer att få för människor i Sverige, med hjälp av en simuleringsmodell.

Enligt myndigheten visar rapporten att arbetet för att bromsa utvecklingen måste fortsätta – och framför allt intensifieras.

Förra året rapporterades drygt 15 500 fall av anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistens. Men redan år 2030 kommer antalet fall ha fördubblats, enligt Folkhälsomyndighetens prognos.

Sammanlagt kommer antibiotikaresistensen ha kostat samhället cirka 16 miljarder från 2018 till 2050.

Till exempel kommer antibiotikaresistens ge ökade kostnader för vård och behandling.

Enligt Folkhälsomyndigheten blir den årliga merkostnaden för infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier ungefär 400 miljoner kronor år 2030 och 600 miljoner kronor år 2050, jämfört med om motsvarande infektioner orsakats av bakterier som är känsliga för antibiotika.