Dagens Nyheter har tidigare rapporterat att det saknats fakturaspecifikationer för fjolårets fakturor på totalt 28 miljoner kronor från konsultbolaget Boston Consulting Group (BCG) till Karolinska universitetssjukhuset.

Tidningen har därefter begärt ut fakturaspecifikationer för samtliga fakturor från BCG till sjukhuset från 2011 och framåt. Totalt rör det sig om fakturor på 257 miljoner kronor.

Enligt Dagens Nyheters granskning saknar fakturabelopp på 57 miljoner kronor underlag, alternativt har underlag som inte lämnats ut till Dagens Nyheter.

Karolinska universitetssjukhusets styrelseordförande Anders Ekblom vill inte ställa upp på en intervju med Dagens Nyheter. I stället hänvisar han till en pågående internrevision av konsultkostnader som ska vara klar i slutet av januari.

Läs mer:

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras

Karolinska universitetssjukhusets produktionsdirektör avgår